HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Thứ 2,
16/12/2019
Sáng - Họp Đảng ủy Sở (7h30' đến 8h00'). HT tầng 3, sở Xây dựng Đảng ủy viên đ/c Tác
Thứ 2,
16/12/2019
Sáng - Họp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở (8h00'). HT tầng 3, sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Đảng ủy viên + trưởng các phòng, đơn vị + chủ tịch CĐN + Bí thư ĐTN đ/c Tác
Thứ 2,
16/12/2019
Sáng - Tiếp công dân định kỳ năm 2019 (cả ngày). Thanh tra Sở Giám đốc Sở P.TTr + VP + trưởng phòng, đơn vị có liên quan 294/TB-SXD
Thứ 2,
16/12/2019
Chiều - Họp kiểm điểm Đảng ủy Sở và các đ/c Đảng ủy viên Sở (13h30'). HT tầng 3, sở Xây dựng Lãnh đạo Sở Đảng ủy viên + Bí thư các chi bộ + trưởng các phòng, đơn vị + chủ tịch CĐN + Bí thư ĐTN đ/c Tác
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng - Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình; Điện thoại: 0227.3831.447 Fax: 0227.3836.173
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn