Thứ Ba,
28/01/2020
Sáng Nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Trực cơ quan theo lịch (cả ngày) Trụ sở mới Đ/c Long - PCT HĐND huyện Đ/c Toàn Đ/c Thuận - Lái xe
Thứ 2,
27/01/2020
Sáng Nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Trực cơ quan theo lịch (cả ngày) Trụ sở mới Đ/c Hương - PCT HĐND Đ/c Tuấn - Phó ban KTXH Đ/c Luận - Lái xe
Thứ 3,
28/01/2020
Sáng Nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Trực cơ quan theo lịch (cả ngày) Trụ sở mới Đ/c Long - PCT HĐND huyện Đ/c Toàn Đ/c Thuận - Lái xe
Thứ 4,
29/01/2020
Sáng Nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Trực cơ quan theo lịch (cả ngày) và kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ tết trồng cây Xuân Canh Tý Trụ sở mới và Trạm Biên phòng Cửa Ba Lạt Đ/c Chủ tịch Đ/c Thành Đ/c Kỷ
Bản quyền thuộc về Ủy ban nhân dân Huyện Tiền Hải
Địa chỉ: Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình - SĐT: ((0227).3823.279
Thiết kế: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Email: icttb@thaibinh.gov.vn